دفترچه‌های راهنمای کاربری (IFU – Instructions for use)

به بانک اطلاعاتی دفترچه‌های راهنمای کاربری گروه BEGO خوش آمدید
جهت دسترسی به دفترچه راهنمای کاربری مورد نظر از فیلدهای هایلایت شده استفاده کنید.

بدون وارد کردن کد عوارضی، تنها آخرین دفترچه راهنمای کاربری نمایش داده خواهد شد.

به بانک اطلاعاتی دفترچه‌های راهنمای کاربری گروه BEGO خوش امدید.

این بانک اطلاعاتی شامل دفترچه‌های راهنمای کاربری گروه BEGO می باشد که می‌توانید با وارد کردن شماره آیتم(REF) و در صورت لزوم وارد کردن کد عوارضی (LOT) مشخص شده روی برچسب، بارنامه یا فاکتور به آن دسترسی یابید. با وارد کردن شماره آیتم بدون کد عوارضی، تنها آخرین نسخه معتبر دفترچه راهنمای کاربری نمایش داده خواهد شد. تنها با وارد کردن شماره آیتم همراه با کد عوارضی امکان دسترسی به نسخه های قدیمی تر یا نسخه معتبر فردی محصول BEGO فعلی شما فراهم خواهد شد.

داده ها در قالب یک سندPDF در اختیار شما قرار خواهد گرفت. برای خواندن، به دست آوردن تصویری از آن و چاپ آن به نرم افزار مناسب مانند Adobe Acrobat Reader نیاز خواهید داشت. نسخه کنونی Adobe Acrobat Reader را می‌توانید به صورت رایگان از وبسایتAdobe دانلود کنید.

تمام اسناد حاوی زبان‌های مختلف هستند. لطفا همیشه با کمک نمایه نشان داده شده در ابتدا با محیط آشنا شوید و روی زبان مورد نظر کلیک کنید. برخی از انواع زبان‌ها ممکن است بر اساس الزامات قانونی محلی کمی از هم متفاوت باشند.

لطفا همیشه با دفترچه‌های راهنمای کاربری ذخیره شده در بانک اطلاعاتی کار کنید زیرا ممکن است با خطر جایگزین شدن نسخه‌ای جدید به جای نسخه های ذخیره شده محلی روبرو شوید (هیچ اطلاعیه ای در این خصوص ارسال نمی شود!).

چنانچه به یک نسخه چاپی دفترچه راهنمای کاربری نیاز دارید، خوشحال می شویم که یک نسخه را بدون دریافت هزینه ای ظرف مدت هفت روز به شما ارسال کنیم. در صورت داشتن سوال بیشتر، بدون تردید بلافاصله با ما تماس حاصل فرمایید.

لطفا در ارتباط با محصولات سیستم‌های کاشت BEGO از طریق ذیل تماس بگیرید:

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen

تلفن: +49 421 2028-246
فکس: +49 421 2028-265
ایمیل: info@bego-implantology.com
در ارتباط با سایر محصولات گروهBEGO لطفا از طریق ذیل تماس بگیرید:

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland

تلفن: +49 421 2028-0
فکس: +49 421 2028-100
ایمیل: info@bego.com