Lietošanas instrukcijas (IFU – Instructions for use)

Laipni lūdzam “BEGO grupas” lietošanas instrukciju datubāzē!
Lai varētu piekļūt nepieciešamajai lietošanas instrukcijai, lūdzam izmantot attēlotos laukus.

Ja netiks ievadīts preču partijas kods, jums ikreiz tiks parādīta tikai visjaunākā lietošanas instrukcija.

Laipni lūdzam “BEGO grupas” lietošanas instrukciju datubāzē.

Šajā datubāzē ir ietvertas “BEGO grupas” lietošanas instrukcijas, kuras varat sameklēt, ievadot uz etiķetes, piegādes pavadzīmē vai rēķinā norādīto preces numuru (REF) un nepieciešamības gadījumā arī preču partijas kodu (LOT). Ja ievadīsiet tikai preces numuru bez preču partijas koda, jums ikreiz tiks parādīta tikai visjaunākā spēkā esošā lietošanas instrukcijas redakcija. Vecāku, respektīvi, jūsu rīcībā esošā “BEGO” ražojumu lietošanas instrukciju derīgās versijas varat sameklēt, vienīgi ievadot preces numuru kopā ar preču partijas kodu.

Dati jūsu rīcībā tiek nodoti .PDF datu formātā. Lai tos varētu izlasīt, apskatīt un izdrukāt, jums ir nepieciešama attiecīga programmatūra, piem., Adobe Acrobat Reader. Jaunāko Adobe Acrobat Reader versiju bez maksas varat lejupielādēt Adobe interneta vietnē.

Visi dokumenti ir dažādās valodās. Lai varētu orientēties, ikreiz lūdzam izmantot sākumā attēloto satura rādītāju, atšķirot saturu vajadzīgajā valodā. Vietējo regulatoru prasību dēļ atsevišķu valodu varianti viens no otra daļēji var atšķirties.

Vienmēr strādājiet, saskaņā ar datubāzē pieejamo lietošanas instrukciju norādēm, jo, izmantojot savas, uz vietas saglabātās versijas, pastāv risks, ka tās pa šo laiku jau var būt aizvietotas ar jaunu versiju (par to netiek ziņots!).

Ja jums ir nepieciešama lietošanas instrukcija drukātā formā, mēs jums to labprāt nosūtīsim bez maksas septiņu kalendāra dienu laikā. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar mums pēc iespējas ātrāk.

Ar jautājumiem par “BEGO Implant Systems” ražojumiem lūdzam vērsties:

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland

Tel.: +49 421 2028-246
Fakss: +49 421 2028-265
E-pasts: info@bego-implantology.com

Ar jautājumiem par visiem pārējie “BEGO grupas” ražojumiem lūdzam vērsties:

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland
Tel.: +49 421 2028-0
Fakss: +49 421 2028-100
E-pasts: info@bego.com