Upustva za upotrebu (IFU – Instructions for use)

Dobrodošli u bazu podataka za upustva za upotrebu BEGO Grupe
Koristite prikazana polja za pristup željenim uspustvima za upotrebu.

Bez unosa šifre serije uvijek će vam biti prikazana samo aktuelna upustva za upotrebu.

Dobrodošli u bazu podataka za upustva za upotrebu BEGO Grupe

Ova baza podataka sadrži upustva za upotrebu BEGO Gruppe, koje možete pronaći unosom oznake o isporuci ili broju fakture (REF) i, ako je primjenjivo, šifre lota (LOT) sa etikete.
Prilikom unosa broja artikla bez serijskog koda, uvijek ćete vidjeti aktuelnu važeću verziju upustva za upotrebu. Starije ili pojedinačne važeće verzije za vaše sadašnje BEGO proizvode, mogu se pronaći isključivo kroz unos broja artikla u povezivanju sa serijskim kodom.

Podaci će biti prikazani u PDF formatu. Da biste ih pročitali, pregledali i isprintali, potreban vam je odgovarajući softver, kao npr: Adobe Acrobat Reader. Aktuelnu verzija Adobe Acrobat Reader možete preuzeti besplatno sa Adobe – Web stranice.

Svi dokumenti sadrže različite jezike. Molimo uvijek pogledajte sadržaj prikazan na početku i dođite do željenog jezika. Neke jezične varijante se mogu razlikovati zbog lokalnih regulatornih zahtjeva.

Molimo uvijek radite u skladu sa upustvima trenutno spremljenim u bazu podataka jer posoji rizik da su lokalno zamijenjena novom verzijom (neće biti obavijesti!).

Ako su Vam potrebne isprintane upute za upotrebu, rado ćemo ih Vam besplatno poslati u roku od sedam kalendarskih dana.
Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas odmah nas kontaktirajte.

Kod proizvoda BEGO implatantskog sistema molimo Vas kontaktirajte:

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Njemačka

Tel.: +49 421 2028-246
Fax: +49 421 2028-265
E-Mail: info@bego-implantology.com

Za sve ostale proizvode BEGO Grupe molimo Vas kontaktirajte:

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Njemačka

Tel.: +49 421 2028-0
Fax: +49 421 2028-100
E-Mail: info@bego.com