Gebruiksaanwijzingen (IFU – Instructions for use)

Welkom bij de databank voor gebruiksaanwijzingen van de BEGO groep
Gebruik de weergegeven velden om toegang te krijgen tot de gewenste gebruiksaanwijzing.

Zonder invoer van een batchcode krijgt u altijd uitsluitend de meest actuele gebruiksaanwijzing te zien.

Welkom bij de databank voor gebruiksaanwijzingen van de BEGO groep.

Deze databank omvat gebruiksaanwijzingen van de BEGO groep die u kunt vinden door het artikelnummer (REF) en eventueel de batchcode (LOT) , die op het etiket, op het afleveringsbewijs of op de factuur vermeld staan, in te voeren. Wanneer u alleen een artikelnummer zonder batchcode invoert, krijgt u altijd alleen de actueel geldende versie van de gebruiksaanwijzing te zien. Oudere versies of versies die alleen gelden voor het u ter beschikking staande BEGO product vindt u uitsluitend door het artikelnummer in combinatie met de batchcode in te voeren.

De gegevens worden u in PDF-formaat ter beschikking gesteld. Om deze te lezen, te bekijken en af te drukken, hebt u passende software, zoals Adobe Acrobat Reader, nodig. De actuele versie van Adobe Acrobat Reader kan gratis gedownload worden op de Adobe-website.

Alle documenten omvatten verschillende talen. Bekijk de inhoudsopgave en blader vervolgens naar de gewenste taal. Bepaalde taalvarianten kunnen op grond van lokale regelgevende vereisten deels van elkaar afwijken.

Werk altijd volgens de actueel in de databank opgenomen gebruiksaanwijzingen, omdat bij door u lokaal opgeslagen versies het gevaar bestaat, dat deze in de tussentijd door een nieuwe versie zijn vervangen (hierover volgt geen mededeling!).

Indien u een gebruiksaanwijzing in papiervorm nodig hebt, zenden wij u deze graag gratis binnen zeven kalenderdagen toe. Neem bij vragen a.u.b. onmiddellijk contact met ons op.

Richt u bij producten van de firma BEGO Implant Systems a.u.b. tot:

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
D-28359 Bremen
Duitsland

Tel.: +49 (0) 421 2028-246
Fax: +49 (0) 421 2028-265
E-mail: info@bego-implantology.com

Richt u bij alle andere producten van de BEGO groep a.u.b. tot:

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Duitsland

Tel.: +49 (0) 421 2028-0
Fax: +49 (0) 421 2028-100
E-mail: info@bego.com