Instrukcje obsługi (IFU – Instructions for use)

Witamy w bazie danych instrukcji obsługi dla grupy BEGO
Wykorzystaj wyświetlone pola w celu dotarcia do żądanych instrukcji obsługi.

Jeżeli nie wprowadzono kodu partii towaru, ukaże się wyłącznie najbardziej aktualna instrukcja.

Witamy w bazie danych instrukcji obsługi dla grupy BEGO.

Baza danych zawiera instrukcje obsługi grupy BEGO, możliwe jest ich wyszukanie według danych na etykiecie, dowodu dostawy lub rachunku z wyszczególnionym numerem artykułu (REF) oraz ewentualnie kodu partii towaru (LOT). Jeżeli wprowadzono tylko numer artykułu bez kodu partii towaru, ukaże się wyłącznie najbardziej aktualna wersja instrukcji obsługi. Wersje starsze lub indywidualne dla określonych produktów BEGO dostępne są wyłącznie po podaniu numeru artykułu w powiązaniu z kodem partii towaru.

Dane udostępniane są w formacie .PDF. W celu ich odczytu, przeglądania i wydruku niezbędne jest posiadanie stosownego oprogramowania, jak np. Adobe Acrobat Reader. Aktualna wersja programu Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej Adobe.

Wszystkie dokumenty zawierają teksty w różnych językach. Aby odszukać właściwą wersję językową proszę postępować zgodnie ze spisem treści, umiejscowionym zawsze na początku dokumentu. Z uwagi na wymogi dotyczące odrębnych, lokalnych regulacji prawnych wersje językowe tego samego dokumentu mogą wykazywać częściowe rozbieżności.

Prosimy o wykonywanie pracy według aktualnych instrukcji obsługi, dostępnych w bazie danych. W przypadku posługiwania się lokalnie zapisanymi wersjami instrukcji zachodzi niebezpieczeństwo skorzystania z nieaktualnej wersji dokumentu, która w tym czasie została już zastąpiona nowszą wersją (podczas takiej zmiany nie wysyłamy żadnych powiadomień!).

W razie potrzeby skorzystania z drukowanej wersji instrukcji obsługi, prześlemy takową Państwu w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. W razie pytań prosimy o natychmiastowy kontakt.

W przypadku pytań dotyczących produktów BEGO Implant Systems należy zwrócić się do:

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland

Tel.: +49 421 2028-246
Fax: +49 421 2028-265
E-Mail: info@bego-implantology.com

W przypadku pytań dotyczących innych produktów grupy BEGO należy zwrócić się do:

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland

Tel.: +49 421 2028-0
Fax: +49 421 2028-100
E-Mail: info@bego.com