Bruksanvisningar (IFU – Instructions for use)

Välkommen till databasen för bruksanvisningar av BEGO-gruppen
Använd de fält som visas för att komma till önskad bruksanvisning.

Utan att skriva in en satskod kommer det alltid att endast de senaste bruksanvisningarna visas.

Välkommen till databasen för bruksanvisningar av BEGO-gruppen.

Den här databasen innehåller bruksanvisningar av BEGO-gruppen som ni hittar genom att skriva in artikelnumret (REF) och, i förekommande fall, satskoden (LOT) som anges på etiketten, följesedeln eller fakturan. Skriver ni in ett artikelnummer utan en satskod ser ni alltid den aktuella giltiga versionen av bruksanvisningen. Äldre eller individuella versioner för er befintliga BEGO-produkt kan endast hittas genom att skriva in artikelnumret i samband med satskoden.

Uppgifterna ges i PDF-format. För att läsa, visa och skriva ut dem måste ni ha lämplig programvara, till exempel Adobe Acrobat Reader. Den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader är tillgänglig för gratis nedladdning från Adobes webbplats.

Alla dokumenten innehåller olika språk. Vänligen följ alltid den innehållsförteckningen som visas i början och bläddra till önskat språk. Vissa språkvarianter kan delvis variera beroende på lokala lagstiftningskrav.

Vänligen arbeta alltid enligt de instruktioner som för tillfället lagras i databasen, eftersom det finns risk för att de ersätts lokalt av en ny version (utan något meddelande!).

Skulle ni behöva en tryckt bruksanvisning, skickar vi den er gärna kostnadsfritt inom sju kalenderdagar. Om ni har några frågor, kontakta oss genast.

För produkter från BEGO Implant Systems vänligen kontakta:

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tyskland

Tel.: +49 421 2028-246
Fax: +49 421 2028-265
E-Mail: info@bego-implantology.com

För alla andra produkter från BEGO Implant Systems vänligen kontakta:

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tyskland

Tel.: +49 421 2028-0
Fax: +49 421 2028-100
E-Mail: info@bego.com