คู่มือการใช้งาน (IFU – Instructions for use)

ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งานของ BEGO Group
ใช้ฟิลด์ที่แสดงไว้เพื่อสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานที่ต้องการได้.

หากคุณไม่ป้อนรหัสแบทช์ คู่มือการใช้งานล่าสุดจะถูกแสดง.

ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลคู่มือการใช้งานของ BEGO Group

ฐานข้อมูลนี้มีคู่มือการใช้งานของ BEGO Group ซึ่งคุณสามารถค้นหาหมายเลขสินค้า (REF) ที่ระบุไว้บนฉลาก ใบเลิก หรือใบแจ้งหนี้ ตลอดจนรหัสแบทช์ (LOT) ได้ เมื่อป้อนเพียงหมายเลขสินค้าโดยไม่มีรหัสแบทช์ ระบบจะแสดงคู่มือการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดที่เหมาะสมให้แก่คุณ สำหรับผลิตภัณฑ์ BEGO เวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ใช้งานได้สำหรับคุณ คุณสามารถพบได้โดยการป้อนหมายเลขสินค้าที่เชื่อมโยงกับรหัสแบทช์เท่านั้น

คุณจะได้รับข้อมูลในรูปแบบ PDF หากต้องการอ่าน ดู หรือพิมพ์ คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Adobe Acrobat Reader ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader เวอร์ชันใหม่ได้ฟรีจากเว็บไซต์ Adobe

เอกสารทั้งหมดประกอบด้วยหลายภาษา โปรดอ่านสารบัญที่แสดงในตอนต้นของหน้านี้และเลื่อนไปยังภาษาที่ต้องการ ภาษาอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบในท้องถิ่น

โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่เก็บไว้บนฐานข้อมูลปัจจุบันเสมอ เนื่องจากเวอร์ชันที่คุณบันทึกในเครื่องมีความเสี่ยงที่จะถูกเขียนทับโดยเวอร์ชันใหม่ในระหว่างนี้ได้ (ซึ่งจะไม่มีการรายงานให้ทราบ!)

หากคุณต้องการคู่มือการใช้งานฉบับพิมพ์ เรายินดีส่งเอกสารถึงคุณภายในเจ็ดวันฟรี

หากมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ BEGO Implant System โปรดติดต่อ:

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland

โทรศัพท์: +49 421 2028-246
แฟกซ์: +49 421 2028-265
อีเมล: info@bego-implantology.com

สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดของ BEGO Group โปรดติดต่อที่:

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Deutschland

โทรศัพท์: +49 421 2028-0
แฟกซ์: +49 421 2028-100
อีเมล: info@bego.com